BỞI TÌNH YÊU TRONG TIM MỖI NGƯỜI CHÚNG TA CHÍNH LÀ MẦM SỐNG TỎA BÓNG MÁT DỊU CHO TÂM HỒN VÀ CUỘC SỐNG.

MANG ÁO ẤM CHO TRẺ EM NGHÈO VÙNG TÂY BẮC

Ngày 26/09/2015, Hội Từ Thiện Đức Mến đã lên đường mang những chiếc áo ấm đến với trẻ em nghèo vùng cao Tây Bắc. Hành trình bắt đầu từ ngày 26/09/2015 đến ngày 29/09/2015. Lịch trình như sau: Hà Nội - Lào Cai - Y Tý - Mường Hum - Ô Quy Hồ - Than Uyên - Mù Căng Chải - Chế Cu Nha - La Pán Tẩn - Zế Xu Phình - Tú Lệ - Lìm Mông - Nghĩa Lộ.

Hội Từ Thiện Đức Mến xin chia sẻ một số hình ảnh tặng áo ấm cho trẻ em nghèo và người già trong chuyến đi này.Tin tức khác